Wilkin Advocatenkantoor

Gregory Wilkin is advocaat te Antwerpen, maar behandelt, dankzij een doorgedreven samenwerkingsverband, zaken over de gehele provincie Antwerpen, Limburg en Oost-vlaanderen. Vanuit het bijkantoor te Zoersel, is een snelle dienstverlening mogelijk in de Antwerpse Kempen, van Zoersel, naar Turnhout, Mol en Herentals.

Het kantoor is actief in verschillende takken van het recht: huurgeschillen, overeenkomsten, aansprakelijkheidsrecht, verkeersongevallen, letselschadedossiers, verzekeringsproblemen, strafrecht en strafrechtelijke verdediging, bijstand aan KMO's, invordering van onbetaalde facturen, ondernemingen in moeilijkheden, fiscaal recht enz.

Door een doorgedreven theoretische kennis, gecombineerd met 10 jaar praktijkervaring, kunnen wij u een goede bijstand bieden op alle vlakken: een kennismakend gesprek, advies, bemiddeling, tot het voeren van een gerechtelijke procedure.

Neem contact op voor meer informatie!

Gregory Wilkin, Wilkin Advocatenkantoor
Kantoor Antwerpen
Britselei 76
2000 Antwerpen
T +32 3 205 06 10
F +32 3 205 06 19
Kantoor Zoersel
Kwikaard 93
2980 Zoersel
T +32 3 353 26 47
F +32 3 205 06 19
Voorwaarden en dienstenwet
  1. Uw advocaat en zijn kantoor: U vertrouwt u dossier toe aan mr. Gregory WILKIN. Mr. Gregory WILKIN is advocaat in Belgiƫ, en is ingeschreven aan de balie van Antwerpen. Het kantoor van mr. Gregory WILKIN is gevestigd te Britselei 76, 2000 Antwerpen, en het bijkantoor te Kwikaard 93, 2980 Zoersel. Mr. Gregory WILKIN oefent het beroep van advocaat uit onder de vorm van een EBVBA. Zijn EBVBA heet Advocatenkantoor Gregory Wilkin. De zetel van het kantoor is gevestigd te 2980 Zoersel, Kwikaard 93, met ondernemingsnummer 0824.259.775. Per e-mail kan u mr. Gregory WILKIN bereiken via gregory.wilkin@advoteam.be. De beroepsaansprakelijkheid van mr. Gregory WILKIN is verzekerd bij NV Amlin Europe (leidende verzekeraar), via makelaar Van Breda Risk & Benefits. Polis te raadplegen via http://www.ordeexpress.be/artikel/26/24/nieuwe-polissen-burgerlijke-beroepsaansprakelijkheid-en-insolvabiliteit. De aansprakelijkheid van Mr. Gregory WILKIN is beperkt tot de dekking, zoals voorzien in de beroepsaansprakelijkheidspolis (met een maximum van 1.250.000 EUR. Bij gebrek aan dekking, is de aansprakelijkheid beperkt tot 5.000,00 EUR.
  2. Uw advocaat en zijn dienstverlening: U kan bij mr. WILKIN, terecht voor onder meer volgende diensten: advies, buitengerechtelijke bijstand, bijstand bij gerechtelijke procedures, (poging tot) minnelijke geschillenbeslechting. De overeenkomst die u met mr. WILKIN aanknoopt is aan het Belgisch recht onderworpen en voor gebeurlijke geschillen is enkel de rechter bevoegd van de plaats waar de EBVBA Advocatenkantoor Gregory Wilkin haar zetel heeft.
  3. Voor informatie of bij klachten: Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u mr. WILKIN bereiken: via post op het adres: Advoteam Advocaten, Britselei 76, 2000 Antwerpen via fax op het nummer: 03/205.06.19 via e-mail op het adres: gregory.wilkin@advoteam.be, of via telefoon op het nummer: 03/205.06.10 of 03/353.26.47
  4. Wat kost uw advocaat? Tenzij anders overeengekomen of vermeld, worden de diensten die Mr. WILKIN levert, aangerekend aan een tarief van 100,00 EUR per uur, excl BTW per uur. De kosten worden als volgt berekend en omvatten o.m. opening dossier (25,00 EUR), briefwisseling (5,00 EUR per p.), aangetekende zending (kostprijs), procedureakten (6,50 EUR per p.), forfait administratie / telefoon (25,00 EUR), verplaatsingen (0,35 EUR per km).
  5. Buitengerechtelijke geschillenbeslechting: Mr. WILKIN is onderheven aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting, voorzien in volgende gedragscode of reglement: Reglement invordering van erelonen van balie Antwerpen van 27 juni 2005. U kan meer informatie verkrijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze regeling bij de website www.balieantwerpen.be > erelonen > klachten.